Giảng viên

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Giới thiệu khóa học

Strategic Business Leader (SBL/P1&P3) là môn học thuộc level Strategic Professional (cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp) của chương trình ACCA, được ACCA đưa vào để thay thế cho 2 môn học trước kia là Governance, Risk and Ethics (P1) và môn Business Analysis (P3). Tuy vậy, Strategic Business Leader không phải là chỉ kết hợp kiến thức của 2 môn P1 và P3 mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như kỹ năng lãnh đạo, quản trị rủi ro và quản lý chiến lược, ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu… Điều này giúp học viên ACCA trang bị và cập nhật được những kiến thức và kỹ năng phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.

Nội dung khóa học

Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

6,590,000 đ
4 tháng
Đăng ký