Tác giả

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Video giới thiệu

Nội dung khóa học

+  Giới thiệu
Bài giảng
00:00
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

3,590,000 đ
4 tháng
Đăng ký